Miskolc-Avasi Görögkatolikus Parókia

Avas-déli Isteni Ige templom, Teológus Szent János görögkatolikus kápolna

BelépésNaptár

június 2020
V H K SZ CS P SZ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Köszönjük!

Közelgő eseményeink

Térkép


Miskolc-Avasi Görögkatolikus Egyházközség nagyobb térképen való megjelenítése

alt

ApCsel 5,12-20

Azon időben az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy szívvel voltak együtt Salamon csarnokában. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép nagyra becsülte őket. Az Úrban hívő férfiak és nők sokasága egyre növekedett, annyira, hogy kivitték a betegeket az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter arra jön, legalább az árnyéka érje valamelyiküket s megszabaduljanak betegségeiktől. Sőt, Jeruzsálem szomszédos városainak néptömege is odaáradt, hozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől megszállottakat, s ezek mind meggyógyultak. De felállt a főpap, és mindnyájan, akik vele tartottak - vagyis a szaddúceusok pártja – elteltek irigységgel. Elfogták az apostolokat és a nyilvános börtönbe vetették őket. Az Úr angyala azonban éjjel megnyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket és azt mondta: »Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről.«

Jn 20,19-31

Amikor a szombat utáni első napon este lett, még aznap megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus ekkor ismét ezt mondta nekik: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: „Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek, és akiknek megtartjátok, azoknak megmarad.” A tizenkettő közül az egyik, az Ikernek is nevezett Tamás nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: „Láttuk az Urat!” De ő azt mondta nekik: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és nem teszem a kezem az ő oldalába, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Eljött Jézus, bár az ajtók zárva voltak. Megállott középen, és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Azután Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is tett tanítványai előtt, amelyek nincsenek följegyezve ebben a könyvben. Ezek azonban megírattak, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

***

Figyelemreméltó, milyen rendkívüli őszinteséggel számolnak be az evangéliumok Krisztus legszorosabb tanítványi-baráti körének ballépéseiről és botlásairól. Teszik ezt az evangélisták nyilván nem azért, hogy rossz színben tüntessék föl társaikat, hanem abban a biztos meggyőződésben, hogy a gyöngeségek erő forrásává lehetnek, mint ahogy Krisztus sebeiből is élet árad. Az apostolok egymással való vetélkedése, hogy ki a nagyobb közülük, János és Jakab fellengzős kérése, hogy az Úr jobbján és balján üljenek majd, Fülöp bugyuta kérdései és a többiek értetlenkedése a titkos vacsorán, Péter tagadása – mind-mind szégyellenivaló epizódok önmagukban, nekünk viszont, akik nem láttuk Jézust, olyan történetek, amelyek megerősítenek, ha a magunk életében valami hasonlót élünk át. Megerősítenek, egyrészt, mert bátorítást adnak, hogy nincs reménytelen ember és reménytelen helyzet, másrészt, mert Jézus senkitől meg nem vált közülük, senkit el nem taszított maga mellől, még Júdást sem. Ő önként szakított mesterével. Lám, milyen haszon származhat abból, ha mások előtt elismerjük hibáinkat!

A mai evangéliumi szakasz egy újabb történet a sorban. A rendkívüli benne az, hogy már a föltámadás után történik, amikor azt gondolnánk, eztán már minden rendben lesz. Tamás apostol hitetlenkedése két okból is olyan tény, amit az ember inkább elhallgatna, semmint nagy dobra verjen. Először is, mert úgy látszik, Tamás önmagában mintha kizárta volna a feltámadás tényét, tehát végső soron nem hitt Jézus szavának, aki sorsát előre megjósolta. Másodszor, mert viselkedésével apostoltársait sértette: saját barátaiban nem volt bizalma. Tíz embert nézett bolondnak!

Hogyan lehet egy ilyen kellemetlen helyzetből kikecmeregni? Természetesen Jézus az, aki felold minden feszültséget. Van abban valami játékosság, valami gyermeki könnyedség, ahogy időnként megjelenik, majd, amilyen hirtelen felbukkan, úgy el is tűnik. Lehet-e mesteribb módon az elnehezült és talán egymásra is neheztelő szíveket megörvendeztetni, mint azzal, hogy könnyedén ott terem a zárt ajtókon át a tanítványok között, és minden szemrehányás nélkül megmutatja magát Tamásnak? Jézus ismeri a földies gondolkodású ember természetét. Valójában a tanítványok azk, akik gyerekesen viselkednek:: veszekszenek, megsértődnek, állhatatlanok és egymással bizalmatlanok. Mint általában az emberek. A feltámadt Jézus tényleg a mennyei Atya szeretetét hozza el ezeknek a gyermeki módon gondolkodó tanítványoknak. És persze rajtuk keresztül nekünk is.

A gyöngeségből a Szentlélek csodája által itt is erő fakad. Tamás esete arra tanít minket, hogy ne nyomjuk el kételyeinket, hanem bátran tárjuk Isten elé, testvéreink elé. A hit ellensége nem a kétely, hanem a közöny. Például azoknak a katonáknak a közömbös viselkedése, akik látták az üres sírt, nem értették, hogy mi történt, mégsem keresték rá a magyarázatot, hanem elfogadták a főpapok pénzét, és szépen tartották a szájukat. Tamás kimondott kételye pedig nemcsak őt erősítette meg, hanem minket is, akiket Krisztus boldognak mond: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!”

Támogatás

A Parókia számlaszáma:
CIB Bank Rt. 

10700086-48169802-51100005

Ki olvas minket?

Oldalainkat 13 vendég böngészi